🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
23/12

❤ Event Đua TOP lv 99 :
Tính từ lúc Open đến Khí co game thủ đạt lv 99 đầu tiên .
+ TOP 1 : Trùng Lâu Giới + 200k ĐMP
+ TOP 2 : Trùng Lâu Ngọc + 100k ĐMP
+ TOP 3 : Đoạn Hồn Phiêu VIP + 100k ĐMP
+ TOP 4 : Pet boss VIP tư chất cực khủng + 100k ĐMP
+ TOP 6 - 10 : 100k DMP
- Nếu Level Bằng Nhau - BQT Sẽ Tiến Hành Kiểm Tra Exp Nha.Tin tức khác

🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
14-10
🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
23/12
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
2/1
🌺 Even đua top Thẻ Tài Phú
---------------------------------------------------
12-8
🌺 TL Huyền Vũ - Open 14h chiều T7 23/12
- cầy cuốc đặc biệt miễn phí
---------------------------------------------------
23/12